Alimenty na rodzica – adwokat wyjaśnia

Źródło: http://jwc-kancelaria.pl/

To, że rodzice płacą alimenty dla dzieci jest czymś oczywistym. Alimenty dla rodzica nie są jednak już tak powszechne, a wiele osób nawet nie wie, że taka instytucja istnieje.

Kiedy można domagać się alimentów od dzieci?

Aby rodzice mogli domagać się alimentów od dzieci spełnionych musi być kilka przesłanek:

  • pełnoletniość dzieci
  • możliwośc zarobkowe bądź majątkowe dzieci
  • niedostatek rodzica

Czym są możliwości zarobkowe lub majątkowe

Możliwości zarobkowe i majątkowe w kontekście obowiązku alimentacyjnego to nic innego jak możliwość zdobycia środków pozwalających na opłacenie alimentów. Co istotne należy wziąć pod uwagę możliwość do osiągania dochodów, a nie faktycznie uzyskiwane kwoty. Jeśli osoba zobowiązana do spełniania roszczenia alimentacyjnego posiada odpowiednie wykształcenie, jej stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy, to uznaje się, że możliwości alimentacyjne posiada. To, że faktycznie nie podjęła pracy nie ma większego znaczenia i  nie można ona powoływać się z tego powodu na brak możliwości spełniania świadczenia.

Czym jest niedostatek

O niedostatku można mówić w sytuacji gdy rodzic nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich wszystkich usprawiedlwionych potrzeb. Okoliczność ta z uwagi na nieprecyzyjne określenia powinna być ustalana każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Przykładowo o niedostatku można mówić gdy brak jest środków na zakup leków, odzieży, pokrycie rachunków mieszkaniowych.