Analizy statystyczne w pracy licencjackiej?

Analizy statystyczne powinny znaleźć miejsce w każdej pracy licencjackiej. Dzięki takim właśnie analizom można poprzeć słuszność stawianych przez siebie w temacie tez. Przeprowadzanie badań przy realizowaniu takich prac jest konieczne, a nieumieszczenie wyników z takich badań w pracach licencjackich jest karygodnym błędem. W związku z tym można oczekiwać, że promotor skieruje pracę do poprawy i będą to poprawki wymagające sporego zaangażowania ze strony studenta.

Jak powinny wyglądać analizy statystyczne?

Oczywiście analiz statystycznych nie można wymyślać, ponieważ musi zostać podane źródło badania. Wszystko to bardzo łatwo można więc sprawdzić, jeśli promotor odpowiednio się w to zaangażuje. Jeśli ktoś będzie wymyślał analizy statystyczne tylko po to, aby szybciej zakończyć pracę nad stworzeniem swojego dzieła, wtedy na pewno tego pożałuje. Analiza musi być wyczerpująca, przedstawiona graficznie, np. w formie wykresów. Wszystkie przeprowadzone badania trzeba też umiejętnie opisać, dlatego jest to dość czasochłonne.

Wyciągnięcie wniosków

Po zrealizowaniu poszczególnych opisów trzeba też wyciągnąć odpowiednie wnioski, które także trzeba dość szeroko opisać w swojej pracy licencjackiej. Z każdym problemem warto zwrócić się najpierw do swojego promotora, aby nie tracić czasu na popełnianie prostych błędów. Z całą pewnością profesjonalna współpraca pomiędzy obiema stronami wyjdzie każdemu na dobre. Dzięki temu praca zostanie zaakceptowana i oceniona na bardzo wysoką ocenę, do czego dążą studenci.