Kampania billboardowa

Kampania billboardowa to jeden z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Jednym z powodów jest to, że nośniki same w sobie są niedrogie – nie są drogie zarówno w produkcji, jak i instalacji. Znajdują się dość wysoko, co pozwala na umieszczenie ich w dobrze widocznych miejscach.

Billboardy zapewniają natychmiastową obecność w przestrzeni publicznej. Nie może dorównać im wiele innych form reklamy. Pierwszy billboard został wystawiony już w XIX. Minęło ponad 100 lat, zanim technologia tej reklamy stała się powszechna.

Billboard zapewnia dużą ekspozycję do celów reklamowych. Billboardy reklamowe mają przyciągać i wpływać na przechodniów. Są często wykorzystywane w mediach i kampaniach marketingowych. Można powiedzieć, że są one podobne do reklam w systemach transportu publicznego lub w pobliżu skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu.

Istnieją w celu zwiększenia świadomości marki. Mogą być tworzone w celu sprzedaży określonych produktów lub usług, przykładem są billboardy Nike Air Jordan podczas wydarzeń sportowych lub reklamy McDonald’s „I’m lovin it” na poboczach autostrad.

Wraz z rosnącym wykorzystaniem smartfonów, większych ekranów i mediów społecznościowych billboardy można również postrzegać nie tylko jako rozrywkę, ale także jako narzędzie sprzedaży, które pomaga sklepom i usługodawcom dotrzeć do potencjalnych klientów.

Kampania billboardowa może pomagać kupującym znaleźć drogę do centrum handlowego, a także reklamować nowe usługi. Dobre umiejscowienie zapewnia, że reklamę obejrzy nawet milion osób.

Jeśli chodzi o oczekiwania wobec billboardów, często są one skierowane na emocje ludzi, a nie na jawne informacje. Mają na celu stworzenie więzi marki aniżeli bezpośrednią sprzedaż.