Specjalistyczne środki ochrony roślin owadobójcze – rodzaje i działanie

Preparaty owadobójcze stosowane są dzisiaj w ogrodach na całym świecie. Prawdopodobnie bez nich jakość plonów spadłaby drastycznie, a większość owoców i warzyw, które znamy i lubimy, nie miałaby szansy na pełny rozwój i dobry smak. Tradycyjne środki ochrony roślin owadobójcze to specjalne mieszanki chemiczne stosowane do roślin uprawnych, sadowniczych ale i warzywnych. Co ciekawe, wiele z nich świetnie sprawdza się również do upraw szklarniowych i pod osłonami, gdzie również, wbrew ogólnemu mniemaniu, tysiące owadów mogą składać jaja, niszcząc, trując i osłabiając roślinę. Insektycydy, bo tak specjalistycznie nazywa się środki, które likwidują owady i ograniczają ich mnożenie się na liściach roślin, są bardzo ważne w każdym rodzaju uprawy, podobnie jak i niezwykle istotne jest ich stosowanie zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Pamiętając o tym, że są to produkty chemiczne, nie wolno ich w żadnym przypadku nadużywać, a dawkowanie i czas wykonywania oprysków powinny być w pełnie zgodne z instrukcją, tak by nie szkodziły one roślinom ani np. pszczołom.

Złożone środki ochrony roślin owadobójcze możemy podzielić na kilka różnych rodzajów. Jeśli chodzi o ich skład, wyróżniamy preparaty karbaminianowe oraz organofosforonowe, a konkretny, potrzebny w przypadku naszego ogrodu typ, podpowie bezpośrednio sprzedawca takiego artykułu. Fachowcy mają w tej dziedzinie ogromne doświadczenie, dlatego warto ich słuchać. Dalej, środki ochrony roślin owadobójcze https://www.gardenowo.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/srodki-ochrony-roslin/owadobojcze/ możemy podzielić na podtypy związane ze sposobem ich wnikania. Są to środki gazowe, żołądkowe, kontaktowe i łączone. Inne preparaty stosuje się np. do ochrony pól kukurydzy przed inwazjami owadów, a inne na drzewka sadownicze czy rośliny uprawne o niskim wzroście. Działanie każdego z tych produktów jest ściśle ukierunkowane na różne insekty oraz na sposób ich skutecznego i szybkiego unieszkodliwienia, dlatego początkującym ogrodnikom czy farmerom zaleca się kupowanie środków pod okiem specjalistów i unikanie samodzielnego wyboru, który może okazać się nietrafiony.