Świadectwo Charakterystyki Energetycznej na Śląsku

Źródło: https://sago-swiadectwoenergetyczne.pl/

Świadectwo charakterystyki energetycznej na Śląsku stale budzi zainteresowanie wśród osób planujących nabycie domu lub mieszkania oraz inwestorów zamierzających ulokować kapitał w sektorze nieruchomości. Zwiększa się także świadomość znaczenia oszczędności energetycznych. W związku z tym przygotowaliśmy artykuł, w którym piszemy o metodologii sporządzania świadectw oraz o terminie ich ważności.

Jakie są podstawy sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej na Śląsku?

W mojej firmie SAGO przygotowuję świadectwa charakterystyki energetycznej na Śląsku dla szerokiego spektrum budynków – począwszy od domów jednorodzinnych i pojedynczych mieszkań, aż po obiekty wykorzystywane przez administrację publiczną i przemysł. Kierując się standardami wymaganymi od profesjonalistów, każde świadectwo sporządzane jest w oparciu o jednolitą, ujętą w ramy prawne, metodologię. Dzięki temu zyskujesz dodatkową gwarancję zachowania najwyższych standardów.

Paragrafy i obliczenia

Stanowiąca „mapę drogową” audytorów energetycznych metodologia jest określona w wydanym na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 II 2015 r. Zgodnie z nim charakterystykę energetyczną można wyznaczyć dwiema alternatywnymi metodami – opartą na standardowym sposobie użytkowana budynku (jego części) lub bazującą na ilości energii rzeczywiście zużytej. Pierwszy sposób zwie się metodą obliczeniową, drugi natomiast metodą zużyciową (§ 3 ust. 1 rozp.). Metoda zużyciowa może być wykorzystywana jedynie, gdy będą spełnione wyliczone w § 3 ust. 2 rozporządzenia przesłanki – m.in. budynek energię niezbędną do przygotowania c.w.u. lub ogrzewania powinien czerpać z sieci ciepłowniczej albo gazowej – muszą również istnieć dokumenty obrazujące rzeczywiste zużycia gazu albo ciepła z sieci ciepłowniczej za okres trzech lat przed sporządzeniem świadectwa.