Co to jest BIM?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces tworzenia i zarządzania cyfrowymi reprezentacjami fizycznych i funkcjonalnych cech miejsc. Modele BIM mogą być wykorzystywane do planowania, projektowania, budowy, obsługi i konserwacji obiektów budowlanych, takich jak infrastruktura, budynki i obiekty.

Jak działa BIM?

BIM wykorzystuje trójwymiarowe (3D) modelowanie komputerowe do generowania i zarządzania informacjami o budynku lub innej konstrukcji przez cały cykl życia. Informacje te obejmują geometrię budynku, właściwości komponentów, relacje przestrzenne i położenie geograficzne. Ponadto model BIM może zawierać informacje o kosztach, terminach i wykonywanych pracach.

Modele BIM są uważane za najbardziej dokładne i aktualne źródło informacji o budynku podczas procesu planowania, projektowania, budowy i obsługi. Ponieważ modele BIM mogą być łatwo aktualizowane i udostępniane wszystkim stronom interesariuszy, można łatwo uzyskać dostęp do aktualnych i dokładnych informacji o budynku.

Korzyści z BIM

Wykorzystanie modelowania informacji o budynku może przynieść wiele korzyści na każdym etapie cyklu życia obiektu budowlanego. Korzyści dla inwestora obejmują:

 • Poprawa jakości projektów
 • Zwiększona efektywność i produktywność
 • Obniżenie kosztów inwestycji
 • Poprawa współpracy w całym łańcuchu dostaw

Korzyści dla projektantów obejmują:

 • Ułatwienie tworzenia projektów o wysokiej jakości
 • Szybsze wykonywanie obliczeń i analiz
 • Elastyczność w zakresie zmian projektowych
 • Łatwiejsze udostępnianie informacji między stronami

Korzyści dla generalnych wykonawców obejmują:

 • Szybsza i łatwiejsza realizacja projektów
 • Poprawa jakości wykonywanych prac
 • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności
 • Lepsza współpraca z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw

BIM a tradycyjne metody projektowania i budowy

Tradycyjne metody projektowania i budowy opierają się na dwuwymiarowych (2D) rysunkach technicznych. Rysunki te służą jako główne źródło informacji o budynku dla wszystkich stron interesariuszy. Zwykle każdy zespół projektowy (architekt, inżynier konstrukcji, inżynier instalacji itp.) pracuje nad osobnymi rysunkami. Po zakończeniu projektu wszystkie rysunki są łączone w jeden dokument, który jest udostępniany generalnemu wykonawcy.

W modelowaniu informacji o budynku wszystkie informacje są gromadzone i zarządzane w ramach jednego trójwymiarowego (3D) modelu komputerowego. Każdy zespół projektowy pracuje nad tym samym modelem, a informacje są łatwo dostępne dla wszystkich stron interesariuszy. Model BIM może być używany do planowania, projektowania, budowy, obsługi i konserwacji obiektów budowlanych. https://mastern.pl/