Co wpływa na nasz rozwój osobisty?

Ogromne znaczenie ma rozwój samego siebie, swojej osobowości i potencjału. Istnieje wiele czynników, które wpływają na ten proces. Niektóre są wewnętrzne, niektóre zewnętrzne, a niektóre niekontrolowane.

Czynniki te możemy podzielić na 4 rodzaje:

Czynniki wewnętrzne 

związane są z Twoimi własnymi, unikalnymi cechami, skłonnościami, pragnieniami i właściwościami; sposobem w jaki myślisz, działasz i czujesz; Twoimi osobistymi mocnymi i słabymi stronami.

Czynniki zewnętrzne

obejmują wszystko, co Cię otacza: rodzinę, przyjaciół, kolegów w pracy etc.; aktualne wydarzenia na świecie; warunki społeczne; kulturę i tradycje; możliwości rozwoju etc.

Czynniki niekontrolowane

to wszystko, co zależy od innych ludzi, naszych okoliczności lub szczęścia (środowisko, w którym żyjemy itp.)

Szansa 

można ją zdefiniować jako możliwość dokonania wyboru pomiędzy 2 lub więcej opcjami o różnych konsekwencjach i korzyściach.

Powinniśmy stale zmieniać siebie, abyśmy byli w stanie sprostać wyzwaniom w życiu i rozwijać się jako ludzie. Pomoże nam to w pełni wykorzystać dostępne nam możliwości poprzez zwiększanie swoich zdolności, osiąganie sukcesów w obliczu przeszkód i pokonywanie trudności. Podczas tego procesu możemy napotkać wiele wyzwań, które mogą być bardzo trudne do pokonania, ale powinniśmy pamiętać, że wszystko dzieje się dla naszego dobra. Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz na stronie https://talkword.pl/ .