Wszystko, co musisz wiedzieć o zanieczyszczeniu środowiska

Istnieją dwa rodzaje zanieczyszczeń: źródłowe i zlewowe.

Kiedy mówimy o zanieczyszczeniu, zwykle myślimy o źródle, ale istnieje również zanieczyszczenie zlewowe. Zanieczyszczenia zlewowe to coś, co dzieje się, gdy zanieczyszczenia są uwalniane do środowiska, np. przez niektóre procesy w przemyśle, rolnictwie lub gospodarstwach domowych. Te zanieczyszczenia stają się trujące dla lokalnego ekosystemu.

Zanieczyszczenia można podzielić na źródła punktowe i źródła niepunktowe. Źródła punktowe to bezpośrednie uwolnienie do środowiska. Najczęściej są to zanieczyszczenia odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, takie jak zrzuty z oczyszczalni ścieków i odpływy przemysłowe. Źródła niepunktowe obejmują spływy rolnicze, spływy miejskie, depozycję atmosferyczną i wypłukiwanie ze składowisk.

Zanieczyszczenia mogą dostać się do naszego powietrza, wody lub ziemi:

Zanieczyszczenie powietrza – Zanieczyszczenie powietrza to substancje chemiczne w powietrzu, które mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Obejmują one dym z pożarów i kominów; cząstki w pyle; gazy takie jak tlenek węgla; dwutlenek siarki; tlenki azotu; ozon; i wiele innych. Zanieczyszczenie powietrza może również pochodzić z naturalnych źródeł, takich jak wybuchy wulkanów lub pożary lasów. Większość zanieczyszczeń środowiska wynika z działalności człowieka, między innymi z przemysłu, produkcji energii i transportu.

Poziomy zanieczyszczenia powietrza różnią się znacznie w zależności od m.in. warunków lokalnych. Warto jednak dbać o nasze środowisko i wziąć do serca wszystkie przekazywane nam porady.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://clevermedia.pl/ .