Serwowzmacniacze Mitsubishi okiem eksperta

Źródło: https://magsteron.pl/

Jak działają i jakie funkcje pełnią serwowzmacniacze Mitsubishi?

 

Serwowzmacniacz Mitsubishi wykorzystać można do sterowania prędkością, ustawieniem i mechanizmem obrotowym w układach serwomechanizmów. Jego precyzja i funkcjonalność zapewniają szerokie zastosowanie w zaawansowanych systemach przemysłowych. Urządzenie to jest w stanie realizować skomplikowane pomiary, a następnie reagować na różne niepożądane stany. W przypadku przeciążania możliwe jest dzięki temu zatrzymanie pracy oraz wyświetlenie na wyświetlaczu stosownego komunikatu.

Zasada działania

 

Serwowzmacniacze marki Mitsubishi odpowiadają przede wszystkim za sterowanie serwomotorem, aby ten działał zgodnie z sygnałem sterującym modułu pozycjonującego. Na podstawie danych zwrotnych z enkodera, urządzenie to przeprowadza kontrolę właściwej pracy serwomotoru oraz usuwa błędy. Poza obwodem sterowania, w mechanizmie tym istotny jest również obwód zasilania. Pod względem budowy przypomina on falownik, czyli przetwornicę częstotliwości. Różni się od niej obecnością hamulca dynamicznego, wykorzystywanego do absorpcji energii bezwładności generowanej przez serwomotor. W ten sposób możliwe jest jego sprawne zahamowanie, a także utrzymanie w wymaganej pozycji. Serwowzmacniacz tego typu nie tylko steruje serwomotorem i odpowiada za jego zasilanie, ale też realizuje liczne funkcje diagnostyczne dotyczące zasilania, pozycji, prędkości czy momentu obrotowego.

Funkcje

 

Serwowzmacniacz firmy Mitsubishi odgrywa ważną rolę w pracy serwomechanizmu, który z wysoką precyzją porusza obiektami lub zatrzymuje je w miejscu docelowym. W ten sposób pozycjonować można obiekty z dokładnością nawet do mikrometrów, a także poruszać i zatrzymywać je z dużą wielokrotnością. Urządzenie reaguje również na prędkość docelową, nawet w przypadku jej nagłej zmiany. W połączeniu z innymi elementami serwomechanizmu, może minimalizować różnice między prędkością bieżącą i docelową w razie zmian obciążenia. Na uwagę zasługuje także szeroki zakres prędkości stałej pracy. Serwowzmacniacz bierze udział również w procesie kontrolowania momentu obrotowego, nawet jeżeli obciążenie ulega zmianie.