Obróbka metali – czym jest?

Obróbka metali to procesy technologiczne, których celem jest zmiana nie tylko kształtów i wymiarów, ale również właściwości fizycznych czy też chemicznych metali. Można wyróżnić kilka rodzajów obróbki metali.

Obróbka metali – wybrane rodzaje

Obróbka metali charakteryzuje się kilkoma typami, spośród których przykładowo można wskazać na:

  • obróbkę skrawaniem, które jest najpopularniejsze. Dzięki niej można nadać metalom wymiar, kształt i jakość. Polega ona na usuwaniu części materiałów. Można wskazać na frezowanie frezarką, toczenie za pomocą noża tokarskiego i szlifowanie poprzez taśmę ścierną.
  • obróbkę plastyczną, dzięki której można ukształtować metal i zmienić jego właściwości fizykochemiczne, gładkość powierzchni albo strukturę. Można ją wykonywać zarówno na gorąco, jak i na zimno.
  • gięcie, które polega na zmianie danej krzywizny obrabianego metalu nie naruszając jego poprzecznych wymiarów. Tę technikę można wykonywać na gorąco albo zimno. Należy użyć do tego zaawansowane urządzenia CNC.
  • obróbkę cieplną, do której wykorzystuje się wysoką temperaturę bazującą na plastycznych właściwościach metali. W celu wykorzystania tej metody należy nagrzać dany element, a potem kształtować go w wybrany sposób i ochłodzić go, żeby zachować nowo uzyskane parametry. Tę obróbkę często wykorzystuje się w przemyśle.
  • obróbka chemiczna polegająca na fizykochemicznym albo chemicznym oddziaływaniu na stalową powierzchnię elementów. Efektem jest utworzenie na nich specjalnej powłoki ochronnej, której zadaniem jest zabezpieczenie przed korozją i zwiększenie wytrzymałości na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.