Zastosowanie skanerów 3D w branży automotive

Branża automotive coraz częściej sięga po rozwiązania oparte na wykorzystaniu skanerów 3D do tworzenia pomiarów. Jednym z popularnych przykładów wykorzystania technologii skanowania 3D w automotive jest stworzenie formy, czy przygotowanie wyrobu na obrabiarce CNC. Jeśli chcemy wykonać którąkolwiek z tych dwóch czynności, niezbędnym jest, abyśmy posiadali model 3D, który najczęściej powstaje w jednym ze znanych formatów CAD. Jeśli naszym zamiarem jest wykonanie takiego samego lub bardzo podobnego modelu czy obiektu, a nie posiadamy dokumentacji od producenta – to właśnie w takim przypadku mamy przestrzeń na stworzenie zapisu cyfrowego, który powstanie z wykonania pomiarów z użyciem skanera 3D.

Skanery 3D pobierają bardzo dokładne wyniki, z których następnie powstaje model 3D w formie siatki trójkątów. Tego typu siatkę możemy wykorzystać bezpośrednio przy zastosowaniu drukarki 3D czy też przerobić na wcześniej już wspomniany model CAD. Zastosowanie skanerów 3D w branży automotive ma swoje odzwierciedlenie również przy kontroli obiektów i porównywaniu ich z modelem bazowym. Wytworzony z efekcie skanowania 3D https://vpi-polska.pl/ model możemy porównać z modelem referencyjnym. W trakcie takiego porównania możemy sprawdzić czy wszystkie istotne elementy są zgodne z pierwowzorem. Nasze skanery są kompatybilne z oprogramowaniem, które jest dedykowane właśnie dla tworzenia tego typu porównań i kontroli jakości poszczególnych elementów. Program generuje dla nas specjalny raport, który pokazuje wszystkie niezgodności i odchylenia. Wykorzystanie skanerów 3D jest bardzo pomocne dla branży automotive także wtedy, gdy istnieje konieczność wymiany poszczególnych elementów i części. Skanery 3D znacznie przyspieszają proces rozbudowy samochodu z formy bazowej do efektu końcowego. Doskonałym przykładem dla tego typu realizacji może być przekształcenie samochodu osobowego na auto kempingowe. Mamy bazowy pojazd, a dzięki technologii skanowania 3D możemy przeprowadzić „wirtualny montaż”, którzy pozwoli na idealne i bezkolizyjne dopasowanie wszystkich elementów.